Békés Megyei Kormányhivatal

Sikeresen pályázott a Békés Megyei Kormányhivatal és 1220 millió forint vissza nem térítendő Uniós támogatást nyert „A Békés Megyei Kormányhivatal épületeinek energetikai fejlesztése” című projekt megvalósítására. A beruházás keretében a Kormányhivatal Gyulai Járási Hivatalának két épülete is megújult.

Magyarországon az energiafelhasználás mintegy 40%-a az épületeken belül történik. Ha ezeket jól szigeteljük és megújuló energiaforrásokat használunk, akkor további energia-megtakarítást tudunk elérni. Magyarország Kormánya ezért célul tűzte ki az alacsony széndioxid-kibocsátású gazdaság felé történő elmozdulást, mely célt a költségvetési szervek együttműködésével tervez megvalósítani. A projekt keretében a Békés Megyei Kormányhivatal a középületek felújításával növeli az energiamegtakarítást és csökkenti az épületek energiafelhasználását.

A Víz Világnapja alkalmából konferenciát tartottak a Békés Megyei Kormányhivatalban. A rendezvényen az egyik fő téma a vidékfejlesztési programok bemutatása-, ezen belül pedig az öntözésfejlesztési támogatások ismertetése volt.

Az ENSZ közgyűlése által 2015-ben elfogadott Fenntartható Fejlesztési Célok 6. pontja azt a célkitűzést foglalja magába, hogy 2030-ig mindenki számára biztosítani kell a Földön a hozzáférést az egészséges ivóvízhez.

A célkitűzés közvetve aláhúzza azt a tényt, hogy a víz témája a nyomor elleni küzdelem egyik kulcsfontosságú kérdése, ez az ügy pedig összevonható a jelenleg tapasztalható, a kevesebb vízkészlettel rendelkező országokból való elvándorlással is.

A konferencia napján az Alföldvíz standjánál különböző folyadékok PH-értékét is meg lehetett vizsgálni, valamint a program részeként egy különleges kiállítás is látható régi-, Békés megyei térképekből, melyek még a Körösök szabályozása előtt, az 1820-as években készültek.

Újabb együttműködési megállapodást írt alá a Békés Megyei Kormányhivatal. Ezúttal a Békés Megyei Orvosi Kamarával kötött paktumot, melynek célja a lakosság egészségi mutatóinak javítása.

A Békés Megyei Kormányhivatal az elmúlt több mint egy év során a megye hat szakmai szervezetével és három felsőoktatási intézményével kötött együttműködési megállapodást. Az így kialakított cselekvési tervek fő célkitűzése a helyi közösségek megerősítése, a vidék népességmegtartó képességének javítása, valamint a térség foglalkoztatásának fejlesztése. A Békés Megyei Kormányhivatal és a Magyar Orvosi Kamara Békés Megyei Területi Szervezete között egy együttműködési megállapodás született.

A kormányhivatalnak - az orvosi kamarával együttműködve - az a célja, hogy a megye lakosságát arra késztesse, hogy vegyenek részt a szűrővizsgálatokon és vegyék komolyan egészségüket.

Ezen szerződés aláírásával a Kormányhivatal teljesítette azokat az maga elé kitűzött célokat, melyeket 2018. áprilisáig tervezett.

Sikeresen pályázott a Békés Megyei Kormányhivatal és 1,2 milliárd forint vissza nem térítendő uniós támogatást nyert „A Békés Megyei Kormányhivatal épületeinek energetikai fejlesztése” című projekt megvalósítására.

Ünnepélyes keretek között adták át Békéscsabán a megújult Szerdahelyi út 2. szám alatti épületet, ami a Kormányhivatal megyei Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztályának, valamint a Békéscsabai Járási Hivatal Agrárügyi Főosztályának ad otthont. Dr. Takács Árpád megnyitó beszédében elmondta, hogy a közigazgatást is átszervezték, így ma már az ügyfelek egy nyílt, támogató, együttműködő hatóságot találhatnak.

Az ingatlant 243 millió forint európai uniós támogatásból korszerűsítették, szigeteltek, nyílászárókat cseréltek, napelemes rendszert telepítettek, valamint a fűtési rendszert és a világítást is modernizálták.

Az önkormányzat és a járási hivatal szociális- és gyámügyi területen történő együttműködésének erősítéséért és a meglévő tapasztalatok átadásáért tartottak értekezletet a Békés Megyei Kormányhivatalnál.

A Békés Megyei Kormányhivatal kiemelten fontosnak tartja a szociális- és gyámügyi terület, ugyanis itt nagyon fontos a kormányhivatal és az önkormányzat feladatellátása. Ennek érdekében egy értekezletet tartottak, melynek célja, hogy az önkormányzat és a járási hivatal ezen a területen történő együttműködését-, közös munkáját erősítsék, valamint, hogy megbeszéljék azokat a tapasztalatokat, melyek ezen a területen jelentkeznek.

Az állam és az önkormányzat számára is kiemelten fontos a családok és a gyermekek védelme, ezért az értekezleten szó volt az őket érintő juttatásokról és szolgáltatásokról és hogy ezeket a feladatokat milyen mértékben tudják ellátni a járási hivatalok.

Mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatására kiírt pályázattal kapcsolatban tartott munkáltatói fórumot a Békés Megyei Kormányhivatal Szarvason.

A Nemzetgazdasági Minisztérium 2018-ban ismét kiírta a mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak elősegítésére szolgáló pályázatot, melynek részleteiről a Békés Megyei Kormányhivatal tájékoztatta a fórumon megjelenteket. Dankó Béla országgyűlési képviselő a pályázattal kapcsolatban elmondta, a helyi vállalkozásoknak fontos szerepe van a régió munkanélküliségi mutatóinak csökkentésében.

A Békés Megyei Kormányhivatal egyik fontos törekvése, hogy a megyében működő vállalkozások piaci pozíciójának javításával, illetve új munkahelyek létrehozásával a térségből történő elvándorlást visszaszorítsa.

Kis- és középvállalkozások számára tartott fórumot Békéscsabán a Kereskedelmi és Iparkamara és a Békés Megyei Kormányhivatal.

A Nemzetgazdasági Minisztérium 2018 elején egy munkahelyteremtési pályázatot írt ki, melynek részleteiről a Békés Megyei Kormányhivatal tájékoztatta a helyi vállalkozókat. A felhívás célja a kis- és középvállalkozások fejlődésének, gazdaságban betöltött szerepének és a piaci pozíciójának javítása, illetve új munkahelyek létrehozása. A tervek szerint a pályázat a területi különbségek csökkentésére, a térség felzárkóztatására és a helyi gazdaság megerősítése is alkalmas lesz.

A támogatás mértéke nem regisztrált álláskereső személy esetén, új munkahelyenként 1,5 millió Ft. Emellett kiegészítő támogatásokra is lehet pályázni. Amennyiben kiközvetített álláskereső foglalkoztatására vállalkozik a pályázó cég, úgy munkahelyenként 500 ezer Ft, vagy ha olyan személyeket foglalkoztat, akik a munkába állást megelőző 12 hónapban kizárólag közfoglalkoztatási jogviszony keretében dolgoztak, utánuk munkahelyenként 800 ezer Ft plusz forráshoz juthat a cég.

Közös értekezletet tartott a Nemzeti Agrárkamara és a Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabán, a Csabagyöngye Kulturális Központban. Az ülésen értékelték a tavalyi évet és a 2018-as célkitűzéseket is ismertették.

A Vidékfejlesztési Minisztérium 2013 és 2020 között összesen 1300 milliárd forintot biztosít elsősorban agrárberuházásokra. Ezzel az évi 185 milliárd forinttal a mezőgazdaság fejlesztése és a gazdálkodó szervezetek környezetének jobbá tétele a cél. Ezekből az országos támogatásokból Békés megye is jelentős forrásokhoz jutott.

A Nemzeti Agrárkamara célja, hogy a termelők minél szorosabb együttműködésben dolgozzanak annak érdekében, hogy a gazdaság hatékonyabban működjön. Ifj. Huba Imre, a NAK vidékfejlesztésért felelős alelnöke a konferencián ennek módjairól és jelentőségéről tartott előadást a megjelenteknek.

A Békés Megyei Kormányhivatal célja az, hogy a Békés megyei gazdák minél sikeresebben tudjanak működni, hiszen mind a kapcsolattartás, mind a koordináció a hivatal feladata.

Elnökségi ülést tartott a Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, melyen együttműködési megállapodásuk értelmében a Békés Megyei Kormányhivatal is képviseltette magát.

Az ülés keretében Dr. Orosz Tivadar, a kamara elnöke számolt be az együttműködési megállapodásról és az előző elnökségi ülés óta eltelt fontosabb kamarai eseményekről.

Az ülésen Pántya Imre, a Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztály vezetője adott tájékoztatást a foglalkozást elősegítő támogatásokról, valamint a megye jelenlegi helyzetéről a foglalkoztatottság tükrében. A hiányszakmákat az együttműködés értelmében a Kereskedelmi és Iparkamara határozza meg.

Vozár Márton, a Békés Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság elnöke beszámolót tartott a bizottság 2017. évi tevékenységéről.

Együttműködési megállapodást kötött a Békés Megyei Kormányhivatal és a Gál Ferenc Főiskola. A megállapodással a két intézmény között a jövőben még szorosabb lesz a kooperáció.

A Békés Megyei Kormányhivatal és a Gál Ferenc Főiskola eddig is rendszeresen egyeztetett egymással különböző ügyekben, azonban a felek azt szeretnék, ha ez az együttműködés 2018-tól még szorosabbá válna.

Dr. Kozma Gábor, a Gál Ferenc Főiskola rektora elmondta, olyan képzésekre készülnek, melyek hozzájárulnak az emberek helyben maradásához, helyben való boldogulásához. Ez nagyon fontos cél, ugyanis Békés megyéből sokan költöznek el az ország más területeire, illetve külföldre. Az elvándorlás miatt pedig a jól képzett munkaerőre nagy szükség van. Annak érdekében, hogy a munkaerőhiányt orvosolni tudják, a gyakorlati képzések minél szélesebb megvalósítása a főiskola kiemelt célja.

Oldalak