Békés Megyei Kormányhivatal

Az önkormányzat és a járási hivatal szociális- és gyámügyi területen történő együttműködésének erősítéséért és a meglévő tapasztalatok átadásáért tartottak értekezletet a Békés Megyei Kormányhivatalnál.

A Békés Megyei Kormányhivatal kiemelten fontosnak tartja a szociális- és gyámügyi terület, ugyanis itt nagyon fontos a kormányhivatal és az önkormányzat feladatellátása. Ennek érdekében egy értekezletet tartottak, melynek célja, hogy az önkormányzat és a járási hivatal ezen a területen történő együttműködését-, közös munkáját erősítsék, valamint, hogy megbeszéljék azokat a tapasztalatokat, melyek ezen a területen jelentkeznek.

Az állam és az önkormányzat számára is kiemelten fontos a családok és a gyermekek védelme, ezért az értekezleten szó volt az őket érintő juttatásokról és szolgáltatásokról és hogy ezeket a feladatokat milyen mértékben tudják ellátni a járási hivatalok.

Mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatására kiírt pályázattal kapcsolatban tartott munkáltatói fórumot a Békés Megyei Kormányhivatal Szarvason.

A Nemzetgazdasági Minisztérium 2018-ban ismét kiírta a mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak elősegítésére szolgáló pályázatot, melynek részleteiről a Békés Megyei Kormányhivatal tájékoztatta a fórumon megjelenteket. Dankó Béla országgyűlési képviselő a pályázattal kapcsolatban elmondta, a helyi vállalkozásoknak fontos szerepe van a régió munkanélküliségi mutatóinak csökkentésében.

A Békés Megyei Kormányhivatal egyik fontos törekvése, hogy a megyében működő vállalkozások piaci pozíciójának javításával, illetve új munkahelyek létrehozásával a térségből történő elvándorlást visszaszorítsa.

Kis- és középvállalkozások számára tartott fórumot Békéscsabán a Kereskedelmi és Iparkamara és a Békés Megyei Kormányhivatal.

A Nemzetgazdasági Minisztérium 2018 elején egy munkahelyteremtési pályázatot írt ki, melynek részleteiről a Békés Megyei Kormányhivatal tájékoztatta a helyi vállalkozókat. A felhívás célja a kis- és középvállalkozások fejlődésének, gazdaságban betöltött szerepének és a piaci pozíciójának javítása, illetve új munkahelyek létrehozása. A tervek szerint a pályázat a területi különbségek csökkentésére, a térség felzárkóztatására és a helyi gazdaság megerősítése is alkalmas lesz.

A támogatás mértéke nem regisztrált álláskereső személy esetén, új munkahelyenként 1,5 millió Ft. Emellett kiegészítő támogatásokra is lehet pályázni. Amennyiben kiközvetített álláskereső foglalkoztatására vállalkozik a pályázó cég, úgy munkahelyenként 500 ezer Ft, vagy ha olyan személyeket foglalkoztat, akik a munkába állást megelőző 12 hónapban kizárólag közfoglalkoztatási jogviszony keretében dolgoztak, utánuk munkahelyenként 800 ezer Ft plusz forráshoz juthat a cég.

Közös értekezletet tartott a Nemzeti Agrárkamara és a Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabán, a Csabagyöngye Kulturális Központban. Az ülésen értékelték a tavalyi évet és a 2018-as célkitűzéseket is ismertették.

A Vidékfejlesztési Minisztérium 2013 és 2020 között összesen 1300 milliárd forintot biztosít elsősorban agrárberuházásokra. Ezzel az évi 185 milliárd forinttal a mezőgazdaság fejlesztése és a gazdálkodó szervezetek környezetének jobbá tétele a cél. Ezekből az országos támogatásokból Békés megye is jelentős forrásokhoz jutott.

A Nemzeti Agrárkamara célja, hogy a termelők minél szorosabb együttműködésben dolgozzanak annak érdekében, hogy a gazdaság hatékonyabban működjön. Ifj. Huba Imre, a NAK vidékfejlesztésért felelős alelnöke a konferencián ennek módjairól és jelentőségéről tartott előadást a megjelenteknek.

A Békés Megyei Kormányhivatal célja az, hogy a Békés megyei gazdák minél sikeresebben tudjanak működni, hiszen mind a kapcsolattartás, mind a koordináció a hivatal feladata.

Elnökségi ülést tartott a Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, melyen együttműködési megállapodásuk értelmében a Békés Megyei Kormányhivatal is képviseltette magát.

Az ülés keretében Dr. Orosz Tivadar, a kamara elnöke számolt be az együttműködési megállapodásról és az előző elnökségi ülés óta eltelt fontosabb kamarai eseményekről.

Az ülésen Pántya Imre, a Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztály vezetője adott tájékoztatást a foglalkozást elősegítő támogatásokról, valamint a megye jelenlegi helyzetéről a foglalkoztatottság tükrében. A hiányszakmákat az együttműködés értelmében a Kereskedelmi és Iparkamara határozza meg.

Vozár Márton, a Békés Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság elnöke beszámolót tartott a bizottság 2017. évi tevékenységéről.

Együttműködési megállapodást kötött a Békés Megyei Kormányhivatal és a Gál Ferenc Főiskola. A megállapodással a két intézmény között a jövőben még szorosabb lesz a kooperáció.

A Békés Megyei Kormányhivatal és a Gál Ferenc Főiskola eddig is rendszeresen egyeztetett egymással különböző ügyekben, azonban a felek azt szeretnék, ha ez az együttműködés 2018-tól még szorosabbá válna.

Dr. Kozma Gábor, a Gál Ferenc Főiskola rektora elmondta, olyan képzésekre készülnek, melyek hozzájárulnak az emberek helyben maradásához, helyben való boldogulásához. Ez nagyon fontos cél, ugyanis Békés megyéből sokan költöznek el az ország más területeire, illetve külföldre. Az elvándorlás miatt pedig a jól képzett munkaerőre nagy szükség van. Annak érdekében, hogy a munkaerőhiányt orvosolni tudják, a gyakorlati képzések minél szélesebb megvalósítása a főiskola kiemelt célja.

Befejeződött az energetikai felújítás a Békés Megyei Kormányhivatal Luther utcai épületén. A nyolc hónapos munka után a Kormányhivatal jelentős energia-megtakarítással számolhat a jövőben.

A rekonstrukció 2016 szeptemberében kezdődött. A hőszigeteléssel, az új nyílászárókkal és a korszerű kazánokkal az épület fenntartása ezentúl sokkal költséghatékonyabb lesz. A tervek szerint a földgázfogyasztás 60-, az elektromos áramfogyasztás pedig 40%-kal mérséklődik majd. Az ünnepélyes átadón Vantara Gyula országgyűlési képviselő az energiahatékonyság mellett kiemelte azt is, hogy fejlesztés építészeti szempontból is fontos.

Az ünnepségen Dr. Takács Árpád kormánymegbízott többek között azt hangsúlyozta ki, hogy mennyire pozitív változásokon ment keresztül a közigazgatás az utóbbi években.

A Békés Megyei Kormányhivatal idén is megrendezte általános és középfokú oktatási intézmények végzős tanulói-, valamint a pályakezdő és a pályakorrekciót tervező felnőtt álláskeresők részére a Pályaválasztási Vásárt.

34 középiskola 7 felsőoktatási intézmény, 5 felnőtt foglalkoztatói intézmény és emellett számtalan munkáltató érkezett a Csaba Parkba bemutatni és népszerűsíteni képzéseiket. Fontos figyelembe venni a jelenleg fellépő hiányszakmákat, amelyeknek külön figyelmet kell adni, hiszen rengeteg okból is pozitív hatást váltana ki a munkaerőpiacon, ha népszerűbbek lennének bizonyos szakmunkák.

A rendezvényen a középiskolákkal, felsőfokú oktatási intézményekkel, munkáltatókkal és a pályaválasztásban segítséget nyújtó szervezetekkel való személyes találkozás lehetősége mellett még számos kiegészítő programmal készültek. Az érdeklődők részt vehettek a különböző szakmák bemutatóin, ami eredményesebben népszerűsítette az aktuális munkaköröket. Az elmúlt időszakban számos ösztöndíjprogram is ezen okból jött létre.

Együttműködési megállapodást írt alá a Békés Megyei Kormányhivatal és a Békés Megyei Mérnöki Kamara. A paktumot a felek a mérnökök napi ünnepséggel egybekötve írták alá.

A magyar tudomány ünnepéről a Magyar Tudományos Akadémia már 1997 óta megemlékezik, hivatalosan azonban 2003 óta ünnepeljük minden év november 3-án, azon a napon, melyen 1825-ben Széchenyi István birtokainak egy évi jövedelmét felajánlotta a Magyar Tudós Társaság megalapítására és ezzel lehetővé tette a Magyar Tudományos Akadémia megalapítását. Ezen a napon tartják a Mérnökök Napját is, melyet a Békés Megyei Mérnöki Kamara a Békés Megyei Kormányhivatal épületében ünnepelt.

Az eseményhez kapcsolódva ünnepélyes keretek között írták alá a kormányhivatal és a mérnöki kamara együttműködési megállapodását.

Dr. Takács Árpád, a Békés Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott kiemelte, hogy a mérnökök fontos munkát végeznek és nekik köszönhető a fejlődés és az előrehaladás is, valamint beszámolt a kamarával való együttműködésről is.

Ebben az évben is megrendezi hagyományos pályaválasztási rendezvényét a Békés Megyei Kormányhivatal. A Pályaválasztási Vásár idén november 8-án és 9-én várja az általános-, közép-, és felsőfokú oktatási intézmények tanulóit, valamint a pályakorrekciót tervező felnőtteket.

A nagy hagyományokra visszatekintő pályaválasztási vásár a Békés Megyei Kormányhivatal azon törekvéseit támogatja, amely a helyi fiatalok megyében történő elhelyezkedését igyekszik elősegíteni.

Az idei évben is számos középfokú oktatási intézmény, felsőoktatási- és felnőttképzési intézmény, valamint közel 50 munkáltató mutatkozik majd be a célcsoportoknak. Ezen kívül jelen lesz még több kamarai- és érdekvédelmi szervezet, illetve közigazgatási szerv is.

Oldalak