A honvédelem ügye fontos az oktatásban!

A Magyar Tartalékosok Szövetsége (MATASZ) számos programot szervez a tanuló ifjúság részére. Ezek a programok nem valósulhatnának meg, ha az iskolák az elhivatott Tanár Kollégákon keresztül ne mozgósítanák a honvédelem ügye iránt érdeklődő diákokat.

A MATASZ Békés megyei szervezete minden évben rendez haditornákat, a toborzó irodával karöltve, az általános és középiskolások részére. Így nagyon fontos az, hogy a Békéscsabai Szakképzési Centrum mind a versenyre mozgósításban, felkészülésben , mind a lehetőségek, feltételek biztosításában fontos szerepet vállal. Ezt a fontos munkát ismerte el a Honvédelmi Miniszter is, amikor nemrégiben Mucsi Balázs Főigazgató megkapta a Dr. Simicskó István honvédelmi minisztertől a Honvédelemért Kitűntető Cím III.fokozatát.

- A kitüntetésen magyar címer, magyarság. Hogyan került kapcsolatba a honvédséggel, a honvédelem ügyével?

- Tizenhét évesen jelezték annak idején, hogy majd sorozásra kerülök. Szimpatikus volt, már akkor látszott, hogy érdekel a dolog. Kétszázan voltak, és jöttek a szolnoki deszantosok, s az egész csapatból egyedül én jelentkeztem hozzájuk. Többen súgták,”ne állj fel, őrült vagy?”- de engem ez vonzott, ez tetszett. Később főiskolára mentem tanulni, majd egyetemre, s addig húzódott, amíg a sorkatonai szolgálatot, mint olyat, felfüggesztették, s így nem vittek le katonának. A vonzalom a fegyveres szervek felé megmaradt, így kétség sem fért ahhoz, hogy a későbbiekben az ilyen természetű tevékenységet támogatom majd. A rendőrséghez is hívtak, mint leendő sporttisztet, tárgyaltunk is, de mire sínre került volna a dolog, átszervezés miatt ez meghiúsult. Aztán Mezőhegyesen tanítottam, önvédelmet és testnevelést, s ott kollégáim – Törőcsik Bandi, Gyuri Pista- és az iskola egy tevékeny részét alkotta a megyei MATASZ-nak. Ez úton is köszönöm Nekik, hogy ebbe a csapatba általuk is beléphettem., s folyamatosan részt vehettünk a megyei MATASZ életében. Majd pedig, amikor igazgató, majd főigazgató lettem, alkalom nyílott arra, hogy nagyobb mértékben tudtam segíteni mind a MATASZ-nak, mind a honvédségnek, most is, napi szinten. A szakképzési centrumon belül közel száz szakmára képzünk szakembereket, egyik sem
honvédségi, de az ott szükséges speciális tudás egy jelentős részét szerezhetik meg nálunk.

- Tevőlegesen segítik a haditornákat is…

- Igen, az ellátás, sátorépítés, logisztika, s a többi területen. Koszorúzzuk a katonai jellegű emlékműveket, részt veszünk jótékonysági programokban, a honvédségi futásokon.

- Mint főigazgató, miben látja a honvédelmi nevelés lehetőségiet a mai középiskolákban?

- A sorkötelesség szüneteltetésével kicsit távolabb került tőlünk a katonai hivatás, hadicselekmények sincsenek közelünkben. Ettől függetlenül az a katonákra jellemző tartás, kötelességtudat , becsületes munka kiváló minta lehet egy esztergályos vagy egy nyomdász részére is. Ha be tudunk hozni ilyen erkölcsi tartással bíró példát, akár civil szervezetet is, akkor diákjaink számára követendő példa lehet.

- Díszes ünnepségen vehette át kitűntetését a Stefánia Palotában. Kikből tevődött össze a kitüntetettek köre?

- A katonákon kívül nagy számban a civil szféra képviseltette magát, s ez az ünnepség elsősorban nekik szólt. Nagyon szimpatikus, kedves színfolt volt, hogy az 1956-ban helyt álló honvédek, és katonák rangját visszaállították, hiszen többen büntetést kaptak cselekedeteikért. S most nyolcvan –kilencven évesként visszakapták rangjukat és láttam azt a meghatódást, amivel ezt fogadták. Ott voltak a már nyugállományban lévő katonák is, s természetesen azok, akik huzamosabb idő óta támogatták munkájukkal a honvédelem ügyét.

- Új típusú honvédség épül az önkéntes tartalékosok is szerepet kapnak. Hogyan látja, iskolája adhat utánpótlást ebbe a haderőbe?

- A fiatalokat sokszor szapuljuk azzal, hogy „bezzeg, amikor mi voltunk fiatalok, de a mostaniak erre alkalmatlanok. Ilyenkor én védem Őket, - hivatalból is – de azért is, mert személyes benyomásom az, hogy ez nem így van. Más típusú a hozzáállásuk, lehet, de olyan szintű tudásuk van, leterheltségük óriási, és ezért szerteágazóbb a tudásuk is. S hogy szükség lesz e rájuk. A mai honvédség szerintem már nem csak a klasszikus katonákról szól, a honvédségnek kiváló szakemberekre van szüksége. S ha megkapja a hagyományos kiképzését, s közben tehetséges mérnökként végez, száz kézzel nyúlnak utánuk, mert a honvédségnél szükség lesz rájuk. A toborzásnál pedig elmondják, hogy biztos munkahelyet tudnak biztosítani Nekik, így többen fogják ezt a hivatást választani.

- Vagyis, Főigazgató Úr, a jövőre gondolva megnyugodhatunk?

- Szerintem igen, s a MATASZ továbbra is számíthat a segítségünkre.

Galléria

Új hozzászólás