Együttműködésben a NAV és a Bv. intézet

Együttműködési megállapodást írt alá a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Békés Megyei Adó- és Vámigazgatósága és a Békés Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet január 22-én.

Az együttműködés célja a jogszabályokban meghatározott feladatok végrehajtásának kölcsönös segítése, a felek szakmai munkájának előmozdítása a közös területeken.

A NAV segítséget nyújt a büntetés-végrehajtási intézet helyiségeinek ellenőrzésében, a kábítószer és a tiltott jövedéki termékek felkutatásában, azok azonosításában, lefoglalásában. Rendszeresen bemutatókat, gyakorlatokat tart a jövedéki termékekhez kapcsolódó eljárásokról, valamint előadásokat szervez a hatáskörébe tartozó jogsértésekről, az azokhoz kapcsolódó hatósági eljárásokról és büntetőjogi tényállásokról. Igény esetén az adójogszabályok értelmezéséről, alkalmazhatóságáról írásban tájékoztatást ad, illetve konzultációs lehetőséget biztosít a büntetés-végrehajtási intézet munkatársai számára.

A büntetés-végrehajtási intézet segíti a NAV jogi szakvizsgára készülő jogászainak felkészülését a büntetés-végrehajtási jog területén. Lehetőséget biztosít a NAV munkatársainak, hogy megismerjék a büntetés-végrehajtás intézményét, annak működését, továbbá azonnal értesítik az adóhatóságot, ha a fogvatartottaknál a jövedéki jogszabályba ütköző termékeket találnak.

A megállapodást dr. Kovács Tamás, a Békés Megyei Adó- és Vámigazgatóság igazgatója és Hafenscher Csaba Zoltán ezredes, a Békés Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet parancsnoka írta alá.

Galléria

Új hozzászólás